Gepubliceerd op 9 okt, 2018
Geplaatst in Algemeen

Jaarvergadering goed bezocht

In een goed gevulde coferentiezaal opende voorzitter Veronique Beuving iets na half negen de vergadering. De notulen van vorig werden goedgekeurd en de rondvraag van Johan Essink; "zouden de toiletten in de kleedkamers weer geopend kunnen worden?", dit is gelukt en werd met applaus ontvangen. Veronique deed een terugblik op het vorig seizoen, mooie momenten waren zeker het kampioenschap van dames recreanten A, maar ook het aantrekken van het aantal jeugdleden behoort hier zeker bij.  De mindere momenten zijn er ook geweest, het overlijken van erelid Engelien. Het woord werd hierna aan de verschillende commissies, Jolijn Rotink beet het spits af namens de sponsorcommissie. Goede opbrengsten tijdens de worst- en fleyeractie deze zullen aankomend seizoen ook weer op het programma staan. De overige sponsoren, die vermeld staan in het boekje en op de site blijven Cupido steunen. Wel zijn Marian ten Heggeler en Veronique Beuving gestopt met werkzaamheden voor de sponsorcommissie, Dennis Polman neemt plaats in de commissie en Jolijn vraagt of er nog iemand zich beschikbaar wil stellen voor deze commissie. Karlijn Wensink nam het woord namens de activiteitencommissie die weer een druk jaar achter de rug hebben met vele activiteiten, maar het resultaat is er zeker, meer jeugdleden. Ook het bedrijventoernooi en het mini/Cjeugd-kamp  en Millingen toernooi waren weer geslaagd. Hier zullen weinig veranderingen plaats vinden in de activiteiten voor het aankomend seizoen. Jordi Oude Voshaar nam het woord voor de jeugdcommissie, de ouderavonden met name voor de CMV-jeugd is zinvol en de clinic zowel in de zaal als beach zullen weer gehouden worden. Bij de thuiswedstrijden van dames 1 zal er ook een van de mini's weer "Topper van de week" zijn. Wedstrijdzaken/VSK, door Bianca Hofmeijer die deze taak heeft overgenomen van Martijn Vennegoor, er zijn mooie prestaties geleverd, kampioenschap recreanten A, P/D dames 1 helaas geen promotie en de A-jeugd die de eerste helft van de competitie gepromoveerd is naar een hoger klasse. Verder nog aandacht voor het volgende, dat iedereen denkt aan de zaaldiensten, het op tijd opbouwen en bij het afbreken van de netten alles weer op de plek zet waar het hoort. Voor de scheidsrechters geldt het volgende, de i-pads en andere zaken weer in de tas in de kast achter slot! De beachcommissie over het toernooi van afgelopen september door Claudia Huistede. De evaluatie moet nog plaatvinden samen met het JAC, maar het was zeker weer een geslaagd toernooi met 34 teams, jammer dat de voetvolley geen teams had. De technische commissie die weer veel werk verzet heeft en met name door het toch onverwachte afscheid van Ben Trof op het laatste moment zoek moest naar een nieuwe trainer voor dames1. Ook gaan in de gesprekken met de teams veel tijd zitten aldus Esmeralda Oude Meijers. Karlijn Wensink en Esmeralda hebben sinds kort aangegeven dat ze de commissie gaan verlaten, Inge Broshuis is één van de opvolgers, er wordt gekeken of er nog een tweede persoon nodig is. De PR vraagt om meer inbreng van de leden,  keer een klein wedstrijdverslag met een foto zou mooi zijn. Maar ook het delen en liken van berichten helpt al om Cupido op de kaart te zetten. Alle commissies willen de vrijwilligers bedanken voor de inzet bij welke activiteit dan ook, zonder jullie hulp was dit allemaal niet gelukt. De penningmeester, Monique Grefte, laat mooie cijfers zien opbrengsten van de toernooien en acties en de subsidie van de ZF levert een positief saldo op. De ZF laat ook weten zeer content de zijn met de inzet van Cupido voor en tijdens de feesten, laten we dit houden zo met z'n allen. De kascommisie Inge Workel en Elles Brummelhuis hebben het financiële overzicht van het afgelopen jaar goedgekeurd. Er volgen nog enkele mededelingen van Veronique, belangrijke data voor komend seizoen deze zijn ook in het bewaarboekje te vinden en de heren krijgen trainingspakken. De vertrouwenspersonen van onze vereniging maar ook van de overige sportvernigingen zijn Karen Bornebroek en Henk Meijer, om dit breder uit te dragen is er werkgroep opgericht met van elke sportvereniging en de SSGH een persoon, voor Cupido is dit Inge Broshuis. Deze probeert het komend jaar acties uit te zetten met als thema "samen" waar het veilig sporten voorop moet staan. Er wordt ook nog weer aandacht gevraagd voor de openstaande vacatures en Janet Koenderink, secretaresse heeft aangegeven volgend jaar haar functie neer te leggen dus ook deze functie zal moeten worden ingevuld!
Tijdens de brainstormsessie, een terugkerend punt tijdens de jaarvergadering, werden weer vele ideëen opgeschreven, hier gaat het bestuur mee aan het werk. tijdens de rondvraag vraagt Karlijn om een coach voor dames 3, Jolijn biedt zich spontaan aan en Jolijn vraagt nogmaals om een lid, liefst iets ouder iemand, voor de sponsorcommissie. Johan Essink wil de kantine van de Marke graag langer open, maar ja, deze draaid op vrijwilligers! Einde vergadering, Veronique bedankt een ieder voor de komst en nodigd iedereen uit in de kantine voor een drankje en een bitterbal.