Gepubliceerd op 4 okt, 2022
Geplaatst in Algemeen

Goede opkomst bij de jaarvergadering

Afgelopen maandagavond was de jaarvergadering van volleybalvereniging Cupido.Voorzitter Veronique Beving opent de vergadering voor een volle zaal, de opkomst was hoog. Een extra woord van dank voor alle vrijwilligers die zich met veel energie inzetten voor de vereniging.   Daarna was het de beurt aan de verschillende commissies om een kort verhaal te houden over het afgelopen seizoen. Zo wist Jolijn Rotink namens de sponsorcommissie te vertellen dat de worstactie weer zeer succesvol is verlopen en de TC wist te melden dat er helaas een recreanten team minder is dit jaar de overige teams zijn gelijk gebleven. Ook zal er ingezet worden op trainers, hiervoor worden er cursussen aangeboden.  Sofie Goorden namens de jeugdcommissie geeft aan dat er extra activiteiten zullen plaatsvinden, zoals clinics om de jeugd te motiveren om te komen volleyballen. De activiteitencommissie hoopt dit seizoen weer alle activiteiten op te kunnen pakken, zoals het bedrijventoernooi en kamp naar Millingen dat wegens de Corona geen doorgang heeft kunnen vinden de afgelopen 2 jaar. Wel heeft het beachtoernooi doorgang kunnen vinden met een mooi en goed bezocht toernooi, de Beach commissie is hierover tevreden. Wel benadrukte Claudia Huistede namens de commissie dat er voor de dag zelf weinig animo was om te helpen, de opbouw en afbouw ging prima. Scheidrechters- en wedstrijdzaken

Het jaarverslag van penningmeester Monique Grefte zag er prima uit, wel heeft ze voor het eerst in al de jaren een klein verlies gedraaid. Oorzaak omdat er geen subsidie van de zomerfeesten was en er geld is geïnvesteerd in een nieuwe website. De begroting voor het komend seizoen ziet er goed, wel is besloten om de contributie voor de competitie spelende leden iets te verhogen, dit omdat de Nevobo de contributie en de teamgelden heeft verhoogd. De kascommissie heeft het financiële overzicht goedgekeurd en Claudia Huistede neemt plaats in deze commissie.

Ook kwam het energieverbruik van de sporthal aan de orde, het huidige contract loopt in november af dus er zal de SSGH meer betaald moeten gaan worden om de kachel te laten branden. Op dit moment staat deze nog uit maar echt in de kou volleyballen gaat hem niet worden.

Mark Tuinte namens de SSGH: let men z’n allen op het energie verbruik, hopelijk spring de gemeente bij in te hoge kosten.

 

“Toekomstbestendig Hengevelde” dit raakt ook Cupido, er zijn nu gelden bij de gemeente vrij gemaakt om te onderzoeken (planologie, verkeersveiligheid) waar er een plek is voor een multifunctioneel sportcomplex in Hengevelde.  Waar alle sporten samen komen met een kantine waar wij als vereniging zeker achter staan. Ook wordt hierbij gekeken naar de cultuur sector.

Hierna was er tijd voor een kleine brainstormsessie om een aantal onderwerpen bij de leden neer te leggen en hier ideeën over te opperen, zoals het werven van jeugd, hoe behouden we een actieve vereniging met betrokken leden. Dit wordt uitgewerkt en teruggekoppeld naar de leden.

Mededelingen:

De vereniging bestaat in 2023 50 jaar, dit wordt gevierd met een feestavond.
De invulling hiervan is ook bij de leden neergelegd tijdens de brainstormsessie, hier komen we zeker wel uit.

Myrthe Peters stopt als secretaresse volgen jaar, wie wil haar opvolger worden?

Ook Monique Grefte wil een punt zetten achter haar penningmeesterschap, ook hier zoeken we een opvolger voor.

Dan is Inge Workel gestopt met de technische commissie, Manon Pierik volgt haar op. Inge wordt door Veronique bedankt voor haar inzet.

Inge Tuinte is gestopt met het werk in de jeugdcommissie, deze functie was al ingevuld. Inge kon helaas niet aanwezig zijn maar de bloemen komen zeker naar haar toe!

Alle aanwezigen bedankt voor de komst en jullie inbreng!